Bakı şəhərinin əksər iri supermarketlər şəbəkəsində #SevimliKampaniya başladı!

Belə ki, 
1. 0.9 L 0.5% kefir alana 0.5 L 2.5% kefir;
2. 0.9 L 2.5% kefir alana 0.5 L 2.5% kefir;
3. 0.9 L dovğa alana 0.9 L ayran hədiyyə!

Aksiyadan faydalanmağı, sağlam qidalanıb, sağlam qalmağı unutmayın! 

Qeyd: Kampaniya 31 avqust 2019-cu il tarixinə qədər davam edəcəkdir.